Regulativ for Aalestrup Sognehus  
 

§1 Formål
Aalestrup Sognehus er opført for at skaffe gode forhold for konfirmandundervisningen, anden kirkelig undervisning og for det kirkelige og kulturelle arbejde i Aalestrup Sogn.

§2 Styrelse
Menighedsrådet er øverste myndighed for Aalestrup Sognehus.

§3 Anvendelse
Undervisning og arrangementer, som menighedsrådet, kirke- og kulturmedarbejderen eller sognepræsten står for, har fortrinsret til lokalerne.
Der må ikke afholdes mindesammenkomster eller andre private sammenkomster.
I det omfang lokalerne er ledige kan de udlejes til møder og arrangementer, der ikke strider mod Folkekirkens orden.
Menighedsråd, kirke- og kulturmedarbejder og præst kan opsige tilsagn på brug af lokalerne indtil 6 måneder før arrangementets afholdelse.
Der må ikke foregå politisk – eller kommerciel virksomhed i Aalestrup Sognehus.
Kirkelige foreninger eller organisationer kan benytte lokalerne uden beregning.
Andre foreninger og organisationer afregner med kr. 700 for leje.
”Lille Sal” med adgang til køkken kan lejes for kr. 350.
Der indbetales på konto 9813  2074026306 senest kl. 12.00 dagen før leje.

§4 Husorden
Ved ønske om leje af Aalestrup Sognehus rettes henvendelse til kirkens Kirke- og kulturmedarbejder.
Graveren har det daglige tilsyn med lokalerne og dennes anvisninger skal følges.
Ved leje af lokalerne skal registreres en voksen ansvarlig, som står inde for, at lokalerne afleveres i samme stand, som de blev overtaget.
Efter brug skal gulve fejes/støvsuges, borde aftørres, toiletter og køkken rengøres.
Rengøringsvogn og støvsuger forefindes i depotet.
Lejer betaler for reparation af eventuelle skader på hus eller bohave.
Med mindre andet er aftalt, skal Aalestrup Sognehus forlades senest kl. 23.00.

§5 Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål forelægges menighedsrådet.

§6 Ændring af vedtægter
Menighedsrådet kan til enhver tid tage vedtægterne op til revision.

Aalestrup 05.08.2020

Download regulativ KLIK