Minikonfirmand - et tilbud til børn i 3. klasse

 

Minikonfirmand:

Hvert år tilbydes børn, der går i 3. klasse at blive minikonfirmander. Vi kalder det også for dåbsoplæring. For uanset om de er døbte eller blot overvejer at blive det, så vil dåben og det, den indeholder, være det helt centrale omdrejningspunkt for det, vi gerne vil fortælle jeres børn i minikonfirmandundervisningen. Vi kommer omkring nogle af livets store spørgsmål, som livets begyndelse og slutning. Vi snakker om, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse.

Hvornår:

I kraft af den gode kontakt, vi har til Aalestrup kommuneskole, kan vi derigennem give børnene seddel med hjem med relevante oplysninger om starttidspunkt o.a..

Undervisningens omdrejningspunkt

 

Uden mad og drikke

Hvad:

Vi går på opdagelse i kirken, og kigger på dens inventar.

Vi snakker om, hvad dåben er, og hvad det betyder at være døbt.

Vi snakker om gudstjenesten og dens betydning. Børnene får mulighed for at arrangere en gudstjeneste og medvirke ved den.

Vi vil synge salmer og sange og vi vil snakke om bøn. Alt sammen tilpasset alderstrinnet og forbundet med nogle spændende opgaver der relaterer til emnet. Fast på programmet er også, at børnene får lidt at spise og drikke.

 

Det er ikke en betingelse at være døbt for at gå til minikonfirmand. Undervisningen forløber over ca. 12 gange og ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen. De første gange, bliver børnene fulgt frem og tilbage mellem skole og kirke.

Minikonfirmandundervisningen er ikke en erstatning for den konfirmand-undervisning, der foregår i 7. klasse.