Velkommen til

AALESTRUP SOGN

 

GRUNDET CORONA ER

BABYSALMESANG AFLYST INDTIL VIDERE

Efter de nu gældende regler må der være 24 personer + personale til gudstjenester - herunder begravelser og bisættelser.
Ved begravelser og bisættelser må der være ialt 50 personer på kirkegården + personale.