Kirken og dens historie

  Aalestrup kirke blev bygget 1908, da byen var begyndt at vokse op omkring jern­banen. Der blev bygget hotel »Hvide kro« i 1902, realskole i 1904, og altså også en kirke. Men allerede i 1923 måtte kirken ombygges, da fundamentet var for dårligt på den første kirke, som begyndte at slå revner i muren.

Artikel, 75 års jubilæum, Viborg Stifts Folkeblad

Artikel, 75 års jubilæum, Gammeltoft-Hansen

De faldt for Danmark

Lene Melchiorsens tale

  I sommeren 1988 blev kirken udsat for en brand, hvorved der skete stor indvendig skade. Altertavlen brændte totalt. Skærtorsdag 1989 blev kirken genindviet. Den gamle kirke er blevet fornyet med farver, som virker varme og rolige.
  I forbindelse med restaureringen har børn fra Aalestrup skole lavet alter-udsmykninger. Den nuværende alterudsmykningen er lavet af børn fra 3. kl. Den er bygget op over salmen: »Nu titte til hinanden« - nr. 750 i salmebogen. Der er 4 kakler til hvert af de 5 vers. Begynd fra venstre. Over kaklerne står ordene »du lærte os til Gud vore øjne opslå«.
  På væggen bag døbefonten findes et meget smukt korsfæstelsesmotiv. Maria knæler ved korset og Johannes læser op af »salmernes bog« ved Jesu kors. Materialet er ståltråd og pigtråd i mange sværhedsgrader. Det er lavet af børn fra 7. kl.
  1. søndag i advent, 28. november 1999 blev den nuværende alterudsmykning, med Lene Melchiorsens apsisbillede af den sidste nadver, indviet. Forklaring til udsmykningen fås ved
  Lutherrosen øverst til venstre på denne web-side findes på orgelpulpituret.