GUDSTJENESTELISTE
(frem til 05.12.2021)

19.09. 16. s.e.t.: Luk. 7, 11-17 10.00
26.09. 17. s.e.t.: Luk. 14, 1-11 11.00 Døvegudstjeneste.
Prædikant Irene Schjødt. Alle er velkomne.
03.10. 18. s.e.t.: Matt. 22, 34-46 10.00 Indsamling til ”Verdens Døtre”
10.10. 19. s.e.t.: Mark. 2, 1-12 19.00
17.10. 20. s.e.t.: Matt. 22, 1-14 10.00
24.10. 21. s.e.t.: Joh. 4, 46-53 11.00 v. Line Børding
31.10.

22.s.e.t.: Matt. 18, 21-35
(sommertid slutter)

10.00
07.11. Alle Helgens dag: Matt. 5, 1-12 13.30 Mindegudstjeneste
14.11. 24. s.e.t.: Matt. 9, 18-26 09.30 v. Asger Nielsen
21.11. Sidste s. i kirkeåret: Matt. 25, 31-46 10.00
28.11. 1. s.i advent: Luk. 4, 16-30 10.00
05.12. 2. s.i advent: Matt. 25, 1-13 10.00 Indsamling til ”Verdens Døtre”
 
 
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø