GUDSTJENESTELISTE
(frem til 03.12.17)

08.10. 17.s.e.t.: Luk. 14, 1-11 10.00
15.10. 18.s.e.t.: Matt. 22, 34-46 11.00 v. Asger Nielsen
22.10. 19.s.e.t.: Mark. 2, 1-12 11.00 v. Asger Nielsen
29.10.

20.s.e.t.: Matt. 22, 1-14
(sommertid slutter)

10.00
05.11. Alle Helgens dag: Matt. 5, 1-12 14.00 Mindegudstjeneste
12.11. 22.s.e.t.: Matt. 18, 21-35 09.30 v. Thomas Felter
19.11. 23.s.e.t.: Matt.22, 15-22 10.00
26.11. Sidste søndag i kirkeåret:
Matt. 25, 31-46
14.00
03.12. 1. s.i advent: Luk. 4, 16-30 10.00
 
 
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle