GUDSTJENESTELISTE
(frem til 02.06)

06/01 h.3 kg søndag: Matt. 2, 1-12 19.00 Helligtrekongersaften u. nadver
13/01 1. s.e.h.3 kg.: Luk. 2, 41-52 10.00
20/01 2. s.e.h.3 kg.: Joh. 2, 1-11 10.00
27/01 3. s.e.h.3 kg.: Matt. 8, 1-13 11.00 v. Line Børding
03/02 4. s.e.h.3 kg.: Matt. 8, 23-27 19.00 Gudstjeneste u. nadver
10/02 Sidste. s.e.h.3 kg.: Matt. 17, 1-9 10.00
17/02 Septuagesima: Matt. 20, 1-16 10.00
24/02 Seksagesima: Mark. 4, 1-20 10.00
03/03 Fastelavn: Matt 3, 13-17

11.00(ca.) OBS! Vandregudstjeneste -starter i   Østerbølle kl. 9.30 – se tekst

14.00 Familiegudstjeneste (KFUM)
10/03 1. s. i fasten: Matt. 4, 1-11 14.00 Afsked med Karin Hasling
17/03 2. s. i fasten: Matt. 15, 21-28 11.00 v. Thomas Felter
24/03 3. s. i fasten: Luk. 11, 14-28 11.00 v. Line Børding
31/03 Midfaste søndag: Joh. 6, 1-15 (sommertid) 11.00 v. Line Børding
07/04 Mariæ Bebudelse: Luk. 1,26-38

11.00 v. Asger Nielsen

Indsamling til ”Verdens Døtre”
14/04 Palmesøndag: Matt. 21, 1-9 10.00 Velkommen hjem til Niels Peter Sørensen
18/04 Skærtorsdag: Matt. 26, 17-30 19.00 nadvergudstjeneste
19/04 Langfredag: Lidelseshistorien 10.00 liturgisk gudstjeneste
21/04 Påskedag: Mark. 16, 1-8 10.00
22/04 2. Påskedag: Luk. 24, 13-35 09.30 v. Line Børding
28/04 1. s.e. påske: Joh. 20, 19-31 10.00
05/05 2. s.e. påske: Joh. 10, 11-16

11.00 v. Line Børding

Indsamling til ”Verdens Døtre”
12/05 3. s.e. påske: Joh. 16, 16-22 10.00
17/05 Bededag: Matt. 3, 1-10 09.00 og 11.00 konfirmation
19/05 4. s.e. påske: Joh. 16, 5-15 10.00
26/05 5. s.e. påske: Joh. 16, 23b-28 10.00
30/05 Kristi himmelfarts dag: Mark. 16, 14-20 11.00 v. Asger Nielsen
02/06 6. s.e. påske: Joh. 15,26-16,4 10.00 Indsamling til ”Verdens Døtre”
 
 
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle