GUDSTJENESTELISTE
(frem til 02.09)

03.06. 1. s.e.trin.: Luk. 12, 13-21 10.00  Indsamling til ”Verdens Døtre”
10.06 2. s.e.trin.: Luk. 14, 25-35 11.00 v. Asger Nielsen
17/06 3. s.e. trin.: Luk. 15, 11-32 09.30 v. Asger Nielsen
24/06 4. s.e. trin.: Matt. 5, 43-48 09.30 v. Thomas Felter
01/07 5. s.e. trin.: Matt. 16, 13-26

11.00 v. Line Børding
"Indsamling til Verdens Døtre"

08/07 6. s.e. trin.: Matt. 19, 16-26 09.30 v. Asger Nielsen
15/07 7.. s.e. trin.: Matt. 10, 24-31 14.00 Indsættelsesgudstjeneste for vores vikarpræst Karin Hasling, som har gudstjenesten sammen med Line Børding.
22/07 8. s.e. trin.: Matt. 7, 22-29 Ingen
29/07 9. s.e. trin.: Luk. 12, 32-48 19.00
05/08 10. s.e. trin.: Matt. 11, 16-24 10.00 "Indsamling til Verdens Døtre"
12/08 11. s.e. trin.: Luk. 7, 36-50 10.00 v. Hans Aage Mink
19/08 12. s.e. trin.: Matt. 12, 31-42 11.00 v. Line Børding
26/08 13. s.e.t.: Matt. 20, 20-28 11.00 v. Asger Nielsen
02/09 14.s.e.t.: Joh. 5, 1-15 10.00 "Indsamling til Verdens Døtre"
 
 
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle