GUDSTJENESTELISTE
(frem til 02.12)

08/07 6. s.e. trin.: Matt. 19, 16-26 09.30 v. Asger Nielsen
15/07 7.. s.e. trin.: Matt. 10, 24-31 14.00 Indsættelsesgudstjeneste for vores vikarpræst Karin Hasling, som har gudstjenesten sammen med Line Børding.
22/07 8. s.e. trin.: Matt. 7, 22-29 Ingen
29/07 9. s.e. trin.: Luk. 12, 32-48 19.00
05/08 10. s.e. trin.: Matt. 11, 16-24 10.00 Indsamling til "Verdens Døtre"
12/08 11. s.e. trin.: Luk. 7, 36-50 10.00 v. Karsten Jervad
19/08 12. s.e. trin.: Matt. 12, 31-42 11.00 v. Line Børding
26/08 13. s.e.t.: Matt. 20, 20-28 11.00 v. Asger Nielsen
02/09 14.s.e.t.: Joh. 5, 1-15 10.00 Indsamling til "Verdens Døtre"
09/09 15.s.e.t.: Luk. 10, 38-42 10.00
16/09 16. s.e. trin.: Joh. 11, 19-45 10.00 Høstgudstjeneste og frokost
23/09 17. s.e. trin.: Mark. 2, 14-22 11.00 v. Line Børding
30/09 18. s.e. trin.: Johs. 15, 1-11 10.00
07/10 19. s.e. trin.: Johs. 1, 35-51 10.00 Indsamling til "Verdens Døtre"
14/10 20. s.e. trin.: Matt. 21, 28-44 19.00 Aftengudstjeneste
21/10 21. s.e. trin.: Luk. 13, 1-9 10.00
28/10 22. s.e. trin.: Matt. 18, 1-14 10.00
04/11 Alle Helgen: Matt. 5, 13-16 10.00 Mindegudstjeneste
11/11 24. s.e. trin.: Joh. 5, 17-29 10.00Velkomst for konfirmander
18/11 25. s.e. trin.: Luk. 17, 20-33 10.00
25/11 S.s. i kå.: Matt. 11, 25-30 11.00 v. Line Børding
02/12 1. s. i adv.: Matt. 21, 1-9 14.00 Familiegudstjeneste
 
 
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle