GUDSTJENESTELISTE
(frem til 02.12)

04/11 Alle Helgen: Matt. 5, 13-16 10.00 Mindegudstjeneste
11/11 24. s.e. trin.: Joh. 5, 17-29 10.00Velkomst for konfirmander
18/11 25. s.e. trin.: Luk. 17, 20-33 10.00
25/11 S.s. i kå.: Matt. 11, 25-30 11.00 v. Line Børding
02/12 1. s. i adv.: Matt. 21, 1-9 14.00 Familiegudstjeneste
09/12 9.12. 2. s. i adv.: Luk. 21, 25-36 10.00
16/12 3.s. i adv.: Matt. 11, 2-10 19.30 Musikgudstjeneste
23/12 4.s. i adv.: Joh. 1, 19-28 10.00 Salmesangsgudstjeneste
24/12 Juleaften: Luk. 2, 1-14

14.00

16.00
25/12 Juledag: Luk. 2, 1-14 10.00
26/2 Anden Juledag: Matt. 23, 34-39 10.00
30/12 Julesøndag: Luk. 2, 25-40 10.00
01/01 Nytårsdag: Luk. 2, 21

16.00 i Østerbølle Kirke v. Line Børding
Kirkebilen kan benyttes

06/01 h.3 kg søndag: Matt. 2, 1-12 19.00 Helligtrekongersaften u. nadver
13/01 1. s.e.h.3 kg.: Luk. 2, 41-52 10.00
20/01 2. s.e.h.3 kg.: Joh. 2, 1-11 10.00
27/01 3. s.e.h.3 kg.: Matt. 8, 1-13 11.00 v. Line Børding
03/02 4. s.e.h.3 kg.: Matt. 8, 23-27 19.00 Gudstjeneste u. nadver
10/02 Sidste. s.e.h.3 kg.: Matt. 17, 1-9 10.00
17/02 Septuagesima: Matt. 20, 1-16 10.00
24/02 Seksagesima: Mark. 4, 1-20 10.00
03/03 Fastelavn: Matt 3, 13-17

11.00(ca.) OBS! Vandregudstjeneste -starter i   Østerbølle kl. 9.30 – se tekst

14.00 Familiegudstjeneste (KFUM)
 
 
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle