GUDSTJENESTELISTE
(frem til 01.12.19)

29.09. 15.s.e.t.: Matt. 6, 24-34 10.00
06.10. 16.s.e.t.: Luk. 7, 11-17 10.00 Indsamling til ”Verdens Døtre”
13.10. 17.s.e.t.: Luk. 14, 1-11 11.00 v. Line Børding
20.10. 18.s.e.t.: Matt. 22, 34-46 11.00 v. Asger Nielsen
27.10. 19.s.e.t.: Mark. 2, 1-12 10.00
03.11. Alle Helgen: Matt. 5, 1-12 14.00 Mindegudstjeneste
10.11. 21.s.e.t.: Joh. 4, 46-53 11.00 v. Line Børding
17.11. 22.s.e.t.: Matt. 18, 21-35 10.00
24.11. SIdste s.i kirkeåret: Matt. 25, 31-46 11.00 v. Line Børding
01.12. 1. s. i adv.: Luk. 4, 16-30 10.00
 
 
Asger Nielsen, sognepræst i Gedsted-Fjelsø
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle
Line Børding, sognepræst i Simested-Testrup-Østerbølle