Begravelse

 

Dødsfald meldes til præsten, og der aftales tidspunkt og sted for den kirkelige handling.

Samtidig aftales tidspunkt for en samtale, hvor gudstjenestens forløb arrangeres.
Det er en god ide inden samtalen, at have fundet forslag til de 3 salmer, der skal synges.
Ved graven kan også synges en salme

De fleste vil gerne, at begravelsesprædikenen indeholder et personligt afsnit. Det er ligeledes en god ide sammen at gøre sig overvejelser om, hvad man ønsker nævnt her.

Se forslag til salmer: klik